Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jak wyceniane są tłumaczenia?

Tłumaczenia pisemne wycenia się przeliczając cały tekst do przetłumaczenia na liczbę stron obliczeniowych i mnoży się przez stawkę za jedną stronę. Jedna strona obliczeniowa to 1600 lub 1800 znaków ze spacjami (można samemu obliczyć strony używając funkcji „statystyka wyrazów” w programie Word; całkowitą liczbę znaków ze spacjami dzielimy wtedy przez przelicznik 1600 lub 1800). Cena jednej strony zależy przede wszystkim od stawki podstawowej, ale może być powiększona w przypadku, gdy tekst jest specjalistyczny i/lub termin wykonania jest krótki, lub też pomniejszona na przykład przy zastosowaniu rabatu dla tekstu o dużej objętości lub podczas stałej współpracy.

Tłumaczenia ustne wyceniane są na bazie stawki za godzinę pracy tłumacza. Przy pojedynczych godzinach tłumaczeń, zwłaszcza gdy w grę wchodzi dojazd poza Olsztyn, za jednostkę wyceny przyjmuje się bloki 4 lub 8-godzinne.

Co to są tłumaczenia zwykłe (nieprzysięgłe, czyli niepoświadczone)?

Tłumaczenia zwykłe swoją treścią nie różnią się od tłumaczeń przysięgłych. Różnica polega na zobowiązaniu tłumacza przysięgłego do poniesienia odpowiedzialności cywilnej za błędy w tłumaczeniu. Tłumaczenia zwykłe to takie, które nie muszą być uwierzytelnione pieczęcią tłumacza przysięgłego, bo w sensie prawnym nie stanowią dokumentów. Mogą to być wszelkie teksty informacyjne, marketingowe, techniczne, a także prawnicze, ale służące wyłącznie przekazaniu informacji w języku docelowym, nie będące zaś w tym języku dokumentem w sensie prawnym. Tłumaczenia zwykłe w praktyce potrzebne są znacznie częściej niż przysięgłe, łatwiej wykonywać je na odległość i przekazywać drogą mailową, bo nie wymagają pieczęci tłumacza w wersji papierowej. Są też znacznie tańsze, bo ich cenę oblicza się w oparciu o stronę zawierającą 1600 lub 1800 znaków, a nie, jak w tłumaczeniach przysięgłych, 1125 znaków na stronę.

Jakie są najpopularniejsze rodzaje tłumaczeń?

Tłumaczenia pisemne dotyczą wszelkich form tekstów: od artykułów i książek, przez korespondencję, instrukcje, czy angielskie wersje stron internetowych, po menu restauracji czy hasła reklamowe kampanii marketingowych.

Tłumaczenia ustne dzielą się na: – symultaniczne (wykonywane równolegle w czasie wypowiedzi w języku tłumaczonym, z pomocą specjalistycznego sprzętu audio); takie tłumaczenia stosuje się zwykle podczas szkoleń i konferencji – konsekutywne (następujące bezpośrednio po wypowiedzi w języku tłumaczonym); stosuje się je podczas prezentacji, wystąpień, rozmów biznesowych, spotkań – towarzyszące (gdy tłumaczenia potrzebuje jedna osoba bądź mała grupa ludzi; tłumacz pełni wtedy rolę asystenta osoby/osób obcojęzycznych)

Czym charakteryzuje się dobre tłumaczenie z języka angielskiego?

Dobre tłumaczenie jest nie tylko poprawne językowo, ale też najlepiej przekłada sens wypowiedzi w języku bazowym na język docelowy. Nie zawsze jest to tłumaczenie jeden do jednego. Powinno uwzględnić czynniki takie jak: różnice gramatyczne, stylistyczne czy kulturowe, kontekst wypowiedzi, intencję autora wypowiedzi oraz wszystko to, co zawarte jest „między wierszami”. Dobre tłumaczenie powinno wywołać u odbiorcy podobną reakcję, jak wypowiedź w oryginale (uwzględniając komunikację pozajęzykową taką jak humor, ironię, niedopowiedzenia itd.)

Dlaczego warto zlecać tłumaczenia profesjonalnemu tłumaczowi?

Jednym z powodów jest kwestia wizerunku. Nie można oczekiwać dobrego tłumaczenia od narzędzi typu elektroniczny translator. Dlatego tłumaczenie istotnych tekstów, na przykład tych czytanych przez klientów i stanowiących wizytówkę firmy/instytucji, warto zlecić dobremu tłumaczowi. Kolejny powód to poprawność, której brak często może narazić nas na duże straty finansowe (przykładem mogą być chociażby błędne instrukcje czy nieadekwatne opisy produktów, przyczyniające się do niskiej sprzedaży).

Jakie korzyści może przynieść mojej firmie dobre tłumaczenie z języka angielskiego?

Wizerunek.

Wysoka jakość opisu firmy lub instytucji w języku angielskim jest odzwierciedleniem wysokiej jakości w ogóle. Klienci odbierają to podświadomie i na tej podstawie budują swoje zaufanie do firmy i jej produktów lub usług.

Unikanie kosztownych błędów.

Błędy w tłumaczeniach mogą przekładać się na znaczne straty finansowe. Takie błędy mogą narazić nas na bycie niezrozumianym, brak komunikacji, niewłaściwą interpretację odbiorcy. Przykłady można by mnożyć, wspomnijmy choćby spowodowany w czerwcu 2010 nieświadomie przez ówczesnego premiera Francji Françoisa Fillona gwałtowny spadek kursu Euro po tym, jak francuskie słowo parité, oznaczające różnice kursowe, przetłumaczone zostało na angielski jako parity oznaczające równość.

Oszczędność czasu i – docelowo – pieniędzy

Tłumaczenie słabej jakości może narazić nas na dodatkowe koszty, niepotrzebną stratę czasu i stres w przypadku, gdy wystąpi konieczność dodatkowej korekty lub nawet ponownego tłumaczenia. Warto więc poszukać zaufanej, wykształconej w tym kierunku osoby, która swoim nazwiskiem zagwarantuje wysoką jakość usługi. Jest to dobra strategia zwłaszcza w przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie samodzielnie wyłapać błędów w tłumaczeniu i musimy zaufać tłumaczowi, że swoją pracę wykonuje profesjonalnie.

Co poza tłumaczeniem może przynieść mojej firmie dobry tłumacz?

Dobry tłumacz to ktoś, kto, poza profesjonalnym wykonaniem usługi tłumaczeniowej, potrafi znakomicie odnaleźć się w środowisku klienta. W kontekście biznesowym bardzo ważna jest kultura, komunikaty niewerbalne, umiejętność odnalezienia się w danej sytuacji – wszystkie te zdolności mogą sprawić, że tłumacz swoją osobą stanowić będzie dobrą wizytówkę swojego klienta.

Dlaczego warto współpracować z profesjonalnym tłumaczem języka angielskiego z Olsztyna?

Tłumaczenia pisemne można realizować drogą mailową bez ograniczeń geograficznych. Inaczej jest z tłumaczeniami ustnymi, do których zatrudnia się specjalistów dyspozycyjnych na miejscu. Warto rozważyć połączenie tych dwóch funkcji po to, by obsługę językową zapewniała ta sama osoba – łatwiej jest w ten sposób zapewnić spójność tłumaczeń wykonywanych przez osobę, która specjalizuje się w naszej branży.